Salami / Pepperoni / Chorizo
Ham / Bacon
Pancetta / Prosciutto
Mezze Trio
Where to Buy

SALAMI / PEPPERONI / CHORIZO

skara croatian salami 100g
Skara chilli croatian pepperoni 200g
Skara cacciatori salami 150g
Skara chorizo 250g
Skara Chorizo Salami 100g
Skara Hungarian Salami 100g
Skara mediterranean chilli salami 100g
Skara pork and roasted fennel chilli salami 100g
Skara pork and roasted fennel salami 100g

HAM / BACON

Skara Maple Ham 150g
Skara Leg Ham 150g

PROSCIUTTO / PANCETTA / MEZZE TRIO

Skara flat pancetta 100g
Skara mezze trio 150g
Where to Buy